Novitads

NOSSA FOTOTECA

Il Bogn da Peiden l’entschatta dal 20avel tschientaner(Fotografia: C. Meisser)

Novitads

nov fascichel

Publicaziun dal fascichel dubel 186/187

Il favrer è cumparì il fascichel dubel 186/187 dal DRG cun la cuntinuaziun dal pled METTER (la fin da questa seria suonda anc en il proxim fascichel).

Igl è damai in fascichel deditgà cumplainamain al pled METTER, cun amplificaziuns da METTER AINT sur METTER LOTIERS fin METTER SUOT.

In exempel da p. 461, METTER GIU per ‘besänftigen, beschwichtigen’. Sevg.: emprovi ti da metter giu el!, versuche du, ihn zu besänftigen!

Il nov fascichel pudais Vus retrair en nossa butia online.