Purschida

NOSSA FOTOTECA

La chaplutta da Sontg’Onna l’onn 1910 a Trun cun il renumà ischi tratg d’in chatsch dal vegl ischi(Fotografia: C. Meisser)

Nums locals e da persunas

Qua chattais Vus il material original dals trais toms dal Cudesch da nums retic

En l’IDRG chatta l’onomast (il scienzià da nums) il material original dals trais toms dal Cudesch da nums retic (nums locals e da persunas). En blers cas cuntegna il material rimnà dapli che la publicaziun (plans, notizias, correspundenza euv.).
Carta dissegnada da nums locals da Surin (Lumbrein)