L’IDRG en ils meds da massa

Tge ch’ils meds da massa rapportan da l’Institut dal DRG e sia lavur

Rapport davart l’exposiziun dal DRG «Truvaglias e travaglias» (Tagesschau dals 19-09-2013, SF1)


Extracts dal cudesch e dal DC «Filistuccas e fafanoias da temp vegl» cun registraziuns dialectalas rumantschas dad Andrea Schorta, settember 1926 (Romanica Raetica 21, 2013)


Curta preschentaziun da l’Institut dal DRG (Academia Raetica 2012)


Fotografias or da l’archiv dal Dicziunari Rumantsch Grischun che mussan co ch’in clavà è vegnì construì l’onn 1941 a Breil (RTR 2012)


ARTITGELS DA GASETTA