Novitads

Nov fascichel dubel

Nov fasichel dubel 188/189

Il matg è cumparì il fascichel dubel 188/189 dal DRG cun la cuntinuaziun dal pled METTER fin al cumenzament dal num MICHEL. 

Tranter quests dus pleds sa chattan exempels interessants e surprendents davart pleds sco MEZ, MEZCHAR, MEZZANOT u la MICHA.

En l’artitgel MEZCHAR pon ins leger da las lumparias che la giuventetgna fascheva il di da la meztga. E legend l’artitgel MICHA emprendan ins che mitgas n’èn betg mo paun, mabain era cac chaval, tgiluttas, diversas sorts da flurs, chaschiel, lumpazis e, e, e...

Il nov fascichel pudais Vus retrair en nossa butia online.